Риболов на плувка!!!

Все по - популярен

Риболова на плувка от брега се практикува много често от все повече риболовци. Самият риболов е много интересен и спокоен. Рибите, които могат да се уловят са в огромно разнообразие и различни размери. Може да се практикува Риболов на плувка на различни водоеми, като езера, язовири, блата или на всичките ни познтати реки. Едни от най-важните неща, които трябва да знаем за риболова на плувк. Това е, че ако искаме да успеем и да ловим постоянно риби трябва да изберем правилните такъми. Правилните такъми означава да се използват възможно най-финните куки, най-малките диаметри влакна, оливетки и плувки с форма, която да не създава съпротивление, когато рибата ни клъвне.


Куките трябва много правилно да са подбрани спрямо големините на рибите, които ще искаме да ловим. Куките с които ловят повечето риболовци уклей са 16-ки или 20-ки  с дълго рамо. На пазара се предлагат и вързани куки които значително улесняват работата особенно на начинаещите.Освен тях добър вариант са и готовите совалки за директен телескоп.

Плувките трябва да са с форми, които да имат най-малко съпротивление, когато рибата взима стръвта, също така да са направени от балцово дърво или друг вид дървен материал, който да има висока плаваемост, ниско тегло и висока издържливост. Плувката за тихи води трябва да има издължено тяло и тънка антена. Много е важно при риболов в такива водоеми да различим истинското кълване от опипването на стръвта. Тук рибата има на разположение по-дълго време за нейното проучване и стръвта не трябва да променя своето положение сравнително по-дълго време. Дори при нежно докосване на примамката плувката, благодарение на своята издължена форма, променя своята позиция и после бързо се възвръща към нея. Друго предимство, е че когато рибата поеме стръвта, плувката веднага се потапя, като не оказва почти никакво съпротивление, с което би събудило съмнение в рибата. При удар веднага можем да преценим в кой момент да стане засичането.
За да бъде успешен начинът на утежнение, винаги започваме от горе на долу, за да може да се постигне бавно потъване на стръвта. Сачмите се подреждат във верига с обща дължина от 40 до 80 сантиметра. Колкото по-дълга е тази верига, толкова по-бавно потъва стръвта. Ако например рибите кълват добре през кратки интервали от време, концентрираме утежнението в една точка и по този начин стръвта потъва по-бързо и имаме повече време за действие. Ако пък кълването става много нерешително и предпазливо, разреждаме веригата за събуждане на по-малко подозрения. За да можем добре да отчетем поемането на примамката, нагласяме така линията, че най-долно разположеното олово да лежи на дъното.За плувка с товароподемност от 2 грама използваме подвижно олово с обща тежест от 1,90 грама, като всяко парченце тежи приблизително 0,10 грама. Оловата, които ще се използват винаги е хубаво да съответстват на грамажа на плувката , да бъдат разпределени в повода и основната линия, така че плувката да потъва до точно определеното й място.

Имате въпроси?
Пищете ни на  hobifishing@abv.bg