Сулката е флагманът на семейство костурови. Тя е абсолютен хищник, който заради бързото си израстване постепенно се превръща в главния “чистач” във водоема. Там, където този хищник намери добри условия за развитие – дълбоки, чисти и бистри води с каменисти, чакълести или пясъчни дъна, не след дълго започват да излизат съвсем прилични парчета. Бялата риба е отличен плувец, но само когато гони плячката си. Така да се каже, тя е един спринтьор, който в момент на атака за късо време може да изяви силата и скоростта, заложени в тялото му. Но що се отнася до борбеността, тази риба оказва най-слабата съпротива при вадене от всички видове в нашите води.
Опитният въдичар ще признае, че е хванал бяла риба, само ако тя вече е над кило. При всички останали случаи ще използва някое от споменатите рибарски названия. У нас бялата риба се среща естествено в Дунав и в устията на големите ни реки, вливащи се в него. Тя понася и солени води, но винаги се размножава в сладки.
Най-важното й изискване е да има чиста, богата на кислород вода, с достатъчна дълбочина и плевелни рибки с продълговата форма на тялото. Глътката на бялата риба е тясна и тя се затруднява, когато трябва да погълне каракудка вместо уклей. Това обаче не бива да се абсолютизира при поднасянето на стръвта, защото на ситни каракудки под 4 см и на малки слънчеви рибки или костурчета сулката си взима без никакви притеснения. В сравнение с костура бялата риба е по-скоро нощен ловец, с огромните си очи тя вижда отлично и в почти пълна тъмнина. Така че в ясните слънчеви дни можем да я срещнем само при сутрешното или вечерното ловуване в плитчините. Виж, ако времето е облачно, тя може да бъде активна и през деня. Това обаче са “правилните” положения, а изключенията сигурно са толкова много, че все пак благодарение на тях успяваме да се справим някак и с хващането на тази риба.
Големите бели риби стоят в дълбокото. Там водата е чиста и хладка. Сумракът, който цари там е идеален за чувствителните им очи. Хранителните навици на този хищник зависят от релефа в конкретния водоем, на който сте, както и от поведението на хранителната му база. В повечето водоеми в България бялата риба има много точни заходи и поведение на хранене, които са свързани и с осветеността. Както вече казахме , бялата риба се доближава до брега за активен лов или излиза от леговището си в по-плитки участъци навътре във водоема, в часовете около смрачаване и след тях, и на развиделяване и малко преди това, разчитайки на доброто си зрение в тъмното. Това е и времето, когато можем активно да я провокираме с воблери.

                                  


Риболов на бяла риба на воблери

Риболовът на бяла риба на воблери, както и на други примамки, до голяма степен зависи от хранителните навици на хищника. А хранителните навици на този хищник зависят от релефа в конкретния водоем, на който сте, както и от поведението на хранителната му база.

Какви са най-подходящите воблери за бяла риба?

Воблерите за бяла риба могат да бъдат различни типове (миноу, кранк, шад, вайб, и т.н.), които наподобяват хранителните ѝ обекти в съответния водоем, в който я ловим. Като технически характеристики, всеки воблер с размер между 5 и 12 см, може да провокира хищника да го атакува, но златната среда си остават примамки с размер между 7 и 9см.
Друго важно, което трябва да отбележим е, че през топлите месеци, когато дребната риба е в изобилие, белите риби се ловят по-успешно на по-малки воблери. А през студените месеци работят и по-големи примамки.

                                      


Риболов на бяла риба на силикони

След преминаването на сутрешните и вечерните заходи на бялата риба в зоните и за хранене, тя се оттегля в обичайното си местообитание в дълбочина, където може да бъде провокирана или с дълбокогазещи воблери, или със силикони.


Какви са най-подходящите силикони ?

Силиконите за бяла риба могат да бъдат с най-различни размери от 2” до 7” (че и повече), като атаки на риби успешно се провокират както с класически шадове и туистери, така и с пасивни примамки от типа слъг (червей) или различни модели ларви.

Проводка на силиконови примамки за бяла риба


Проводките на силиконови примамки при риболов на бяла риба варират доста в зависимост от това, дали ползвате активни или пасивни силикони. Шадовете и туистерите, които имат активна опашна част, могат да бъдат водени с така наречените руска и американска проводка. При руската проводка се правят един-два оборота с макарата, при които примамката се отлепя от дъното и след това се оставя отново да потъне. При това движение опашната част на силикона издава вибрации, които привличат вниманието на хищника. Американската проводка е същата като руската, с тази разлика, че при нея при повдигането се използва и въдицата.
Друг успешен начин за използване на активни примамки е бавната равномерна проводка близо до дъното или в друг желан воден слой. Всички активни силикони имат ясно изразена игра на опашната част при тази проводка. При риболов със силикони, в зависимост от сезона и температурата на водата, трябва да правим различни по продължителност паузи между отделните повдигания на силикона от дъното. В топлите месеци, когато рибата е по-активна, тези паузи могат да бъдат по-кратки по 2-3 секунди, но през студените зимни дни, когато температурата на водата падне, а с нея намалее и активното движение на рибите, продължителността на паузата може да достигне и до 7-10 и повече секунди.

Други успешни примамки за бяла риба


Освен със силикони и воблери, бяла риба може да се лови успешно и с различни типове блесни, клатушки, цикади, кастмастери . Разбира се, проводката и скоростта на водене на примамките трябва да се съобрази с активността на хищника и всички други условия във водоема и конкретния сезон – ниво на водата, течение (ако има), температура на водата .

Независимо какъв метод и примамки използваме за риболов на бяла риба , трябва винаги да подхождаме с уважение към популацията на този красив и борбен хищник. За тази цел, трябва всеки да спазва закона и да не задържа маломерни риби или пък количества риба, които са над установената в закона норма. Бъдете съвестни и се грижете за природата, така както тя се грижи за нас.